Thứ Năm, 16 tháng 4, 2009

Nhạc công, thợ sửa xe máy và chất xám

Nước X có một cái Dàn nhạc giao hưởng quốc gia mà các nhạc công của nó xứng đáng được nhận danh hiệu anh hùng lao động.

Bởi ngoài những buổi tập mệt nhoài, nhạc công A còn là thợ sửa xe máy lành nghề, nhạc công B đi làm thợ tiện, còn nhạc công C đứng bán quần áo.

Chả trách đi nghe dàn nhạc giao hưởng quốc gia nước X giống như nghe một hợp âm của tiếng còi xe, tiếng máy kêu và tiếng sột soạt của quần áo.

Ông giám đốc Dàn nhạc cho biết, ông đang sợ mất toàn bộ nhân viên của mình, vì "chuyên môn anh chị em rất cao, dự tuyển ở nước ngoài đảm bảo được nhận ngay".

Ông giám đốc nổ, bởi chỉ mong chính phủ nước X tăng lương cơ bản và phụ cấp cho nhân viên của mình.

Ông không biết rằng, chất xám của nhân viên ông không thể chảy đi đâu khác được, nó đã chảy vào cái bugi xe máy, cái máy tiện và đống quần áo thể thao rồi.


(Tin liên quan)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét