Chủ Nhật, 17 tháng 5, 2009

Đưa tin có định hướng

Việc Tuổi Trẻ đưa tin về vụ trang web hợp tác Việt-Trung có vẻ làm nhiều người mừng rỡ.

Có đáng mừng không? Theo tôi là không.

Vì chỉ có một mình Tuổi Trẻ đưa tin.

Vì chỉ có một mình Tuổi Trẻ được phép đưa tin.

Vì chỉ có một mình Tuổi Trẻ được phép đưa tin, các báo khác im ắng.

Vì chỉ có một mình Tuổi Trẻ được phép đưa tin, các báo khác được chỉ đạo phải im ắng.

Đấy nhé, tự do ngôn luận đấy nhé.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét