Thứ Bảy, 20 tháng 6, 2009

Nhân ngày 21.6 (nối dài)

"Hoạt động báo chí thực chất là hoạt động chính trị"
Đỗ Quý Doãn, Thứ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông

"Báo chí là binh chủng tiên phong trong công tác tư tưởng"
Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương

"Một số cơ quan báo chí chưa chấp hành nghiêm túc chỉ đạo, định hướng thông tin của Đảng"
Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương

"Nhược điểm của nhà báo là độ chín về chính trị, độ dày dặn về kinh nghiệm nghề nghiệp còn non, nhiều khi tính chuyên nghiệp hoá còn chưa cao"
Lê Doãn Hợp, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

"Báo chí tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong cuộc đấu tranh tư tưởng, hướng dẫn dư luận, chống âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và thể chế chính trị"
Lê Doãn Hợp, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

"Tăng cường đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, xây dựng nền báo chí nước nhà cũng như mỗi cơ quan báo chí, mỗi nhà báo tiến bộ, trưởng thành, xứng đáng là vũ khí tư tưởng sắc bén của Đảng, Nhà nước và nhân dân"
Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư

"Phấn đấu để báo chí thật sự trở thành lực lượng xung kích tin cậy trên mặt trận chính trị - tư tưởng của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta"
Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng

Và đây là kết quả bước đầu của những căn dặn trên.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét