Thứ Ba, 16 tháng 6, 2009

Sài Gòn Mười Ba Tháng Sáu

Những chiếc điện thoại trên bàn
Bất động

Những cửa sổ màn hình caché
Bất động

Những trang sách trên kệ
Bất động

Tinh thần đấu tranh
Bất động

Chỉ còn tiếng sột soạt
Của băng dính niêm phong
Của ngòi bút cạo trên biên bản
Của máy chụp hình chớp sáng

Bạn và tôi
Lẽ nào im lặng?

Marcus, 16.06.09

Nguồn ảnh: Facebook

2 nhận xét: