Thứ Bảy, 8 tháng 10, 2011

Mùa thu

7 giờ trời đã tối nhức. Gió đã phơn phơn lạnh. Lòng đã hơi hơi buồn.

Thì ta biết rằng mùa thu đã đến.

Đốt lò, lửa lập lòe.

Cháy lòng.